Hotline: 0909.933.608

CẦM ĐẾN 80% GIÁ TRỊ XE

Trang chủ | Giới thiệu | | Cầm Cavet Xe | Tin Tức | Liên hệ

Chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng 1/2015

Dịch vụ cầm đồ tại HCM xin chia sẽ bài tin tức này - Giảm thuế NK nhiều mặt hàng; Hàng loạt các hành vi bị cấm để bảo vệ bí mật ngành tài chính; Bán hàng Việt ở miền núi được hỗ trợ đến 150 triệu đồng; Hộ nghèo được nhận hỗ trợ tiền điện theo quý… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng đầu tiên của năm 2015.

Cầm xe không giữ xe

Hướng dẫn chi phòng chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 175/2014/TT-BTC, nội dung và mức chi cho công tác phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn như sau:

Chi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động chiến dịch không lạm dụng đồ uống có cồn tại cộng đồng: Mức chi biên tập cho công tác truyền thanh tại cộng đồng là 75.000 đồng/trang 350 từ; bồi dưỡng phát thanh viên là 15.000 đồng/lần; trường hợp phát thanh bằng tiếng dân tộc là 20.000 đồng/lần.

Mức chi bồi dưỡng báo cáo viên nói chuyện chuyên đề là 200.000 đồng/người/buổi. Mức chi hỗ trợ soạn bài truyền thông về tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn là 75.000 đồng/trang chuẩn 350 từ; Chi bồi dưỡng báo cáo viên nói chuyện, giảng dạy chuyên đề về tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn là 200.000 đồng/buổi...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015.

Phí đường bộ qua trạm Tân Đệ (Thái Bình) thấp nhất 30.000đ/ lượt

Từ ngày 1/1/2015, Trạm thu phí Tân Đệ (tỉnh Thái Bình) sẽ thực hiện mức thu phí theo đúng nội dung trong Thông tư 172/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, loại xe có mức thu phí thấp nhất là xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, mức thu 30.000 đồng/vé/lượt; 900.000 đồng/vé/tháng; 2.400.000 đồng/vé/quý. Trong khi loại có mức thu cao nhất là xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit, với mức thu là 160.000 đồng/vé/lượt; 4.800.000 đồng/vé/tháng; 12.950.000 đồng/vé/quý.

Các mức thu này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2015 và từ ngày 01/01/2016 sẽ tăng thêm từ 5.000 đồng đến 40.000 đồng/vé/lượt tùy từng loại xe.

Kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

Theo quy định tại Thông tư 170/2014/TT-BTC, kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ có nhiệm vụ thu nhập, xử lý, kiểm tra, giám sát và phân tích thông tin về tình hình thu hồi vốn cho vay lại trong nước từ nguồn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ và các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ để đảm bảo việc trả nợ các khoản vay nước ngoài về cho vay lại của Chính phủ.

Đồng thời tạo một phần nguồn xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng vay nước ngoài và các khoản chi cho hoạt động quản lý Quỹ Tích lũy trả nợ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, thay thế Thông tư số 139/2009/TT-BTC ngày 8/7/2009 về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ.

Khung giá tối đa một số dịch vụ điều trị nghiện bằng thuốc thay thế

Bộ Y tế và Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch 38/2014/TTLT-BYT-BTC quy định mức tối đa khung giá của 7 dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị của Nhà nước, có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2015.

Theo đó, dịch vụ khám ban đầu: 48.000 đồng/lần khám/người; Dịch vụ khám khởi liều điều trị: 25.000 đồng/lần khám/người; Dịch vụ khám định kỳ: 20.000 đồng/lần khám/người. Trong đó, mức giá cho 3 dịch vụ trên không bao gồm xét nghiệm và thuốc.

Dịch vụ cấp phát thuốc tại cơ sở điều trị thay thế: 10.000 đồng/lần/người/ngày; Dịch vụ cấp phát thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế: 10.000 đồng/lần/người/ngày. Trong đó, mức giá cho 2 dịch vụ trên không bao gồm thuốc.

Dịch vụ tư vấn cá nhân là 10.000 đồng/lần/người và tư vấn nhóm là 5.000 đồng/lần/người (không bao gồm thuốc và xét nghiệm).

Giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 173/2014/TT-BTC điều chỉnh giảm thuế suất nhập khẩu ưu đãi nhiều mặt hàng tại Thông tư 164/2013/TT-BTC, áp dụng từ 1/1/2015.

Cụ thể, xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (mã hàng 8703.23.40; 8703.24.70) giảm từ 67% xuống còn 64%; xe bốn bánh chủ động (mã hàng 8703.24.51, 8703.24.91) giảm từ 59% xuống còn 55%; xe có động cơ để vận tải hàng hóa tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn (mã hàng 8704.10.23) giảm từ 59% xuống còn 56%.

Mô tô và xe đạp có động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng (mã hàng 8711.50.90) giảm 47% xuống 40%. Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04 (mã hàng 0303.19.00) giảm từ 19% xuống còn 18%.

Trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước

Thông tư 162/2014/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành đã bổ sung thêm điều khoản quy định về trích khấu hao tài sản cố định của cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

Tài sản không tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết: chỉ tính hao mòn tài sản, không trích khấu hao.

Tài sản tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết: phải trích khấu hao tài sản cố định (trừ trường hợp liên kết tạo ra pháp nhân mới hoặc cho thuê).

Thông tư 162/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Hàng loạt các hành vi bị cấm để bảo vệ bí mật ngành Tài chính

Thông tư 161/2014/TT-BTC quy định cụ thể các hành vi bị cấm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính, gồm thu thập, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tiêu hủy trái phép tài liệu mật; Truyền thông tin mang nội dung bí mật nhà nước qua máy điện thoại, phát sóng, điện báo, Fax, mạng vi tính, Internet hoặc phương tiện truyền tin khác chưa được mã hóa.

Cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài liệu mật hoặc mang tài liệu mật ra nước ngoài, đi công tác khi chưa được phép hoặc không được phép; Sao chụp tài liệu mật; ghi âm, ghi hình thông tin, hình ảnh mang nội dung bí mật nhà nước khi chưa được phép…

Đồng thời, quy định định kỳ 6 tháng trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ báo cáo số lượng văn bản mật đến và đi để tổng hợp thống kê và phục vụ công tác báo cáo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Quy định về 4 tiêu chuẩn thẩm định giá

Bộ Tài chính đã ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (TCTĐGVN) số 01, 02, 03 và 04 tại Thông tư 158/2014/TT-BTC với tên gọi như sau:

TCTĐGVN số 01 – Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá; TCTĐGVNsố 02 – Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá; TCTĐGVNsố 03 – Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá; TCTĐGVN số 04 – Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá.

Các TCTĐGVN số 01, số 03 theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC; TCTĐGVN số 02, số 06 theo Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 158 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

Chính sách mới trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội

Từ ngày 1/1/2015, Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực thi hành.

Thông tư này có những điểm mới đáng chú ý như sau: Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại hộ gia đình theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP thì sẽ được hỗ trợ tiền ăn với mức 40.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người có công với cách mạng phải điều trị bệnh mà không có thẻ bảo hiểm y tế thì được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho đối tượng tương ứng…

Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thông tư số 98/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ, gồm:

Cục quản lý đường bộ hoặc cơ quan, đơn vị được Bộ, cơ quan Trung ương giao trực tiếp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Sở Giao thông vận tải; UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND xã, phường, thị trấn; Các đơn vị khác được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện hạch toán tài sản hạ tầng đường bộ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Bán hàng Việt ở miền núi được hỗ trợ đến 150 triệu đồng

Để thực hiện tốt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Bộ Tài chính đã nâng mức hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện Chương trình này. Cụ thể như sau:

Đơn vị tổ chức phiên chợ hàng Việt từ khu vực sản xuất đến miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc được hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng/phiên (quy định cũ là không quá 100 triệu đồng).

Riêng đối với phiên chợ đưa hàng Việt ra hải đảo mức hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng/phiên.

Đối với hoạt động tổ chức phiên chợ hàng Việt sang các khu vực biên giới với các nước có chung biên giới thì mức hỗ trợ tối đa là 300 triệu đồng/phiên.

Nội dung nêu trên được quy định tại Thông tư 171/2014/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 05/01/2015.

Điều kiện được hỗ trợ kinh phí từ chương trình năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Bộ Công Thương - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 – 2015.

Theo đó, tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình phải đảm bảo các điều kiện sau: Nội dung chương trình, nhiệm vụ, dự án phù hợp với nội dung hỗ trợ theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 2/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình, nhiệm vụ, dự án được tuyển chọn; cam kết bố trí đủ kinh phí theo tiến độ; đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp, phải có quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/1/2015.

Nghiêm cấm dùng số liệu về tài sản Nhà nước vào mục đích cá nhân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 184/2014/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản Nhà nước.

Theo đó, những thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu của Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản Nhà nước được sử dụng để báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước hàng năm; làm cơ sở cho việc lập dự toán, xét duyệt quyết toán, quyết định, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc đầu tư xây dựng, mua sắm, nâng cấp cải tạo, sửa chữa, sử dụng, xử lý tài sản Nhà nước...

Thông tư nghiêm cấm việc sử dụng số liệu về tài sản Nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước trong Phần mềm vào mục đích cá nhân.

Thông tư có hiệu lực từ 15/1/2015.

Điều chỉnh phí Thư viện quốc gia

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 181/2014/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2015.

Theo đó, mức thu phí được điều chỉnh như sau: 120.000 đồng/thẻ/năm đối với cá nhân từ 18 tuổi trở lên; 50.000 đồng/thẻ/năm đối với cán bộ hưu trí hoặc người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; 5.000 đồng/người/lượt đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu không thường xuyên.

Thông tư cũng quy định không thu phí thư viện đối với các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa và người khuyết tật đặc biệt nặng.

Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT, kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015.

Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách địa phương năm 2015 theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2015.

Giảm thuế nhập khẩu hạt nhựa PP về 0%

Theo quy định tại Thông tư số 186/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, mặt hàng hạt nhựa PolyPropylene (PP) dạng nguyên sinh dùng để sản xuất màng propylen định hướng hai chiều (BOPP), mã 3902.10.90 được bổ sung vào nhóm mặt hàng được ưu đãi thuế nhập khẩu trong Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành với mức thuế suất ưu đãi là 0%.

Thuế suất thuế nhập khẩu hiện tại của mặt hàng này là 1%. Sau khi bổ sung, mặt hàng này có mã hàng là 9837.00.00. Để được hưởng thuế suất ưu đãi, hạt nhựa PP sử dụng làm nguyên liệu sản xuất màng BOPP phải đáp ứng các điều kiện: tỷ trọng là 0,9g/cm3; chỉ số nóng chảy - MFR/MI 3,0 ±0,3g/10min…

Mức ưu đãi này sẽ được áp dụng từ 22/1/2015 đến 31/12/2015.

Kinh phí xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Thông tư 193/2014/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực thi hành từ 26/1/2015 đã quy định rõ nội dung, mức chi cho công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Theo đó, chi xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy, mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành của cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Người được phân công giúp đỡ người được giáo dục được hỗ trợ một tháng tối thiểu là 25% mức lương cơ sở. Một người có thể được phân công quản lý giáo dục giúp đỡ nhiều người nhưng không quá 3 người cùng một lúc. Chuyển giao đối tượng về nơi cư trú và đến cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em được hỗ trợ 40.000 đồng/ngày/người, tiền ngủ (nếu có)..

Hộ nghèo được nhận hỗ trợ tiền điện theo quý

Theo quy định tại Thông tư 190/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/01/2015, tiền hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được trả trực tiếp theo từng quý. Cụ thể, hỗ trợ tiền điện dùng cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 46.000 đồng/hộ/tháng.

Khi có sự thay đổi giá bản lẻ điện sinh hoạt bậc 1 thì UBND cấp tỉnh phải có sự điều chỉnh kịp thời mức hỗ trợ tiền điện. Trường hợp hóa đơn tiền điện của hộ chính sách xã hội vượt sản lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt (trên 50kWh) trong tháng của quý trước, thì số tiền hỗ trợ được điều chỉnh giảm (hoặc thu hồi) vào quý sau.

Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 01/06/2014 theo quy định tại Quyết định28/2014/QĐ-TTg./.

Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Song Hùng chuyên : cầm cavet xe , cầm giấy tờ xe  ( cầm xe không giữ xe )
Hotline: 0909 933 608 - 0933 00 55 91 ( Anh Ngọc )
Web: http://www.camxekhonggiuxe.vn
MST: 0312.99.764
Địa chỉ: 277 Trịnh Đình Trọng, Phường Hòa Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh  
Bạn yêu mạng xã hội nào? Twitter hay Facebook hay

WWW.CAMXEKHONGGIUXE.VN
Điện thoại: 0909.933.608
Hân hạnh được phục vụ!